30 Days Challenge

 

DE  KUNST  VAN  HET  TOELATEN

VERANDERING IN 30 DAGEN   –   met   DANKBAARHEID

Het FEEST van WAARDERING  –  probeer het eens 30 dagen ……..

Hoe graag wil je leren? En hoe bereid ben je om dingen anders te doen?
Voordat we verder gaan is het goed om voor jezelf na te gaan hoe hoog je leergierigheid op dit moment is zodat je het meeste uit deze 30 dagen Challenge kan halen.

Dit is heel makkelijk te bepalen door te kijken hoe hoog je scoort op de volgende twee pijlers:

Pijler één is hoe graag je nieuwe dingen wilt leren? En vooral wat ben je bereid te doen en te laten om deze informatie je eigen te maken? En de andere pijler is de mate waarin je verandering wilt accepteren? Hoe erg ben je bereid om nieuwe dingen te proberen en een serieuze kans te geven? Want wanneer je dingen in je leven wilt veranderen zal je ook daadwerkelijk dingen anders moeten gaan doen in je leven.

Geef jezelf voor elk van de twee pijlers een cijfer van 1 tot 10. Vermenigvuldig deze met elkaar en je krijgt een cijfer op een schaal van 1% tot 100%. Dit is je leergierigheid cijfer.

Bewust creëren gaat over het kiezen van BETER-VOELENDE gedachten. Dit proces ondersteunt je bij het loslaten van je weerstand en het verhogen van je vibratie. Wel-ZIJN is de basis van jouw wereld en dat, tenzij je iets doet waardoor het niet wordt toegelaten, je Wel-ZIJN zult ervaren.

Bewust gewaar zijn om bewust te kunnen creëren – de relatie zien tussen wat je hebt gedacht en gevoeld, en wat zich manifesteert. Een naar-voelende gedachte om te zetten naar één die beter voelt, waardoor je bewust je gedachten leidt in een richting die goed aanvoelt. Better-Feeling-Thoughts. Je kunt het toelaten of weerstand bieden, maar alleen Wel-ZIJN, een vloed van gezondheid, overvloed, helderheid en alle goede dingen die je verlangt …… STROOMT……

Het Feest kan beginnen: dit spel kun je overal en altijd spelen, omdat het een spel is dat makkelijk te spelen is en niets anders is dan het bedenken van plezierige gedachten. Begin met rond te kijken in je directe omgeving en wacht tot je iets plezierigs ziet. Probeer je aandacht bij dat plezierige beeld te houden terwijl je nadenkt over hoe prachtig, bijzonder nuttig het is. Hoe langer je je aandacht erop richt, hoe krachtiger de positieve gevoelens die het oproept, worden.

Het is een proces om je hogere frequenties te oefenen. Hoe langer je je concentreert op dingen die voor jou goed voelen, hoe makkelijker het is om de vibrationele frequenties die goed voelen, vast te houden. En hoe langer je die goed-voelende frequenties vasthoudt, des te meer de Wet van Aantrekking je andere gedachten, ervaringen, mensen en dingen bezorgt die overeenkomen met de trilling waar je mee werkt.

Omdat het je primaire intentie is, in de loop van de dag, onderwerpen van waardering te vinden, oefen je een vibratie van minder weerstand en versterk je de band met je “Hogere Zelf” , Bronenergie, het Universum of het Goede/God – hoe je het ook noemen wil.

Omdat de vibratie van waardering de krachtigste verbinding is tussen jouw fysieke zelf en jouw Niet-Fysieke Zelf, brengt dit proces je ook in een positie waarin je nog duidelijker begeleiding van je Innerlijke Wezen kunt ontvangen (dat is het ‘IK’ dat dieper gaat dan naam en vorm). Ik BEN die ik ben – Ik zal ZIJN – ruimte, innerlijke stilte. Een dimensie in jezelf die dieper en oneindig groter is dan het denken. Een verschuiving van het denken naar een bewust Aanwezigheid – je waarneming wordt kristalhelder.

Die heerlijke vibratie, zonder weerstand, verhoogt je niveau van TOELATEN. Hoe mooi kan dat zijn en hoeveel mooier wil je het hebben? Je zult merken dat je snel en moeiteloos die fijner voelende gebieden “inschiet”. Een levendigheid in je die je kunt voelen met je hele Wezen en niet alleen in je hoofd.

Hoe vaker je oefent met waardering, hoe minder weerstand je zult ondervinden in je eigen frequenties. En hoe lager je weerstand is, hoe beter je leven zal zijn. Hoe vaker je iets vindt dat je waardeert, hoe beter het voelt; hoe beter het voelt, hoe vaker je het wilt; hoe vaker je het doet, hoe beter het voelt …… hoe vaker je het wilt. Hoe verheugend eenvoudig kan het zijn.

It makes your heart sing  &  walking on sunshine ……..

Een leven vol Dankbaarheid – Dankbaarheid maakt de volheid van het leven los. Het verandert wat we hebben in genoeg, en meer dan dat. Het verandert ontberen in accepteren, chaos in orde, verwarring in helderheid. Het kan van een maaltijd een feestmaal maken, van een huis een thuis, van een vreemdeling een vriend. Hoe meer je hebt waar je dankbaar voor bent, des te meer zal je gegeven worden. Spreek ergens je (oprechte) zegen over uit en het wordt een zegen voor je. Tel je zegeningen.

Dankbaarheid geeft ons verleden zin, brengt rust in het heden en schept een ideaalbeeld voor de toekomst.

Als je in een stemming van Waardering of een gevoel van Dankbaarheid bent, is er geen weerstand in je vibratie. En in deze stemming – stemming van Waardering – stemming van Dankbaarheid – oefen je met ontvangen.

Liefde, Waardering, Dankbaarheid of Erkentelijkheid – al die woorden beschrijven WELZIJN

–       Het is heerlijk om in je kracht te staan

–       Het is heerlijk om gezond te zijn

–       Fijn dat diegene zo betrouwbaar is

–       Ik ben blij met mijn baan of wat ik doe

–       Dit is een bijzonder prettig gebouw

–       Heerlijk dat ze het zo goed schoon houden

–       Dit is een heerlijke dag

–       Wat is dit genieten

–       Hoe mooi kan dit zijn

–       En hoeveel mooier kunnen we het maken

Als je eenmaal de gewoonte hebt om te zoeken naar dingen die je kunt waarderen, zul je ontdekken dat je dag er VOL van is. Gedachten en gevoelens van waardering stromen als vanzelf – om kippenvel van te krijgen – sensaties die bevestigen dat je op het GOEDE / God bent afgestemd.

Iedere keer dat je iets waardeert, iedere keer dat je iets prijst, iedere keer dat je je ergens goed over voelt, zegt je tegen het Universum: “Nog meer, graag.”

Als je eenmaal hebt besloten dat niets zo belangrijk is als hoe jij je voelt, en je hebt besloten dat je vandaag bewust gaat zoeken naar iets waar je waardering voor kunt voelen, is een gevoel van waardering het onderwerp van je aandacht geworden. En je zult al meteen meer dingen gaan zien die je kunt waarderen. Als je je concentreert op waarderen, komt waardering naar jou terug. En als je in de loop van jouw dag, je bewust wordt van iets dat je niet wilt, zal jouw verlangen naar wat je wel wilt scherper in beeld komen. Zie het als een ‘alarmbelletje’ van wat je niet wilt. Nu kun je makkelijker opnieuw jouw aandacht verleggen van wat je niet in jouw bewustzijn wilt naar wat je wel wilt.

Het leven gaat niet over morgen, het gaat over HIER en NU. Het leven gaat over hoe je op dit ogenblik vorm geeft aan Energie – Alles is Energie – Het Leven. Is het leven ooit niet ‘dit moment’. Het leven dat altijd Nu is en nooit niet-Nu.

Je hebt geen Leven   –   je  BENT  Leven

–       Dankzeggen NU

–       Dankbaar ZIJN  N U

Laat in je hart de transformerende kracht van Dankbaarheid ontluiken.

AANDACHT  +  INTENTIE   =  F O C U S    =    BewustZIJN  –   Bewuste AANWEZIGHEID

Het rijk van het BewustZIJN is veel uitgestrekter dan het denken kan bevatten. Ze verenigt de waarnemer en het waargenomene in een verenigd oneindige veld van mogelijkheden, van BewustZIJN. Je bent het BewustZIJN zelf waarin en waardoor de dingen verschijnen.