Clearing Statements

Clearing Statement

Een techniek van Access is de Clearing Statement:
Right, Wrong, Good, Bad, All 9, POC, POD, Shorts, Boys and Beyonds

Wat is de Clearing Statement?
De Clearing Statement is een afkorting die we gebruiken om verschillende energieën te op te lossen, te “clearen”. Het is ontworpen om je denkende, logische brein te omzeilen.
Ook al versta je de Clearing Statement niet en begrijp je cognitief niet wat het doet, je hoeft het ook niet te begrijpen. Het werkt.

Door de energie op te roepen en de Clearing Statement uit te spreken laat je die voor jouw onbekende bron oplossen. Je kunt dit zien zien als een stofzuiger die de energie die je oproept, opzuigt.

Ik gebruik de Clearing Statement in het engels omdat deze zo ontworpen is, en in mijn visie zo het makkelijkste en snelste werkt.

Hoe gebruik je de Clearing Statement?
Voor gebruik van de Clearing Statement stellen we eerst een vraag over de beperking of blokkade. Die vraag behoeft geen antwoord, we willen alleen de energie omhoog halen die de vraag of het onderwerp oproept. Vervolgens “destroy & uncreate = vernietigen & on-creëren” we die energie met de Clearing Statement.

Je zou jezelf bijvoorbeeld kunnen vragen “Wat heb ik besloten over het probleem dat ik heb?”.
Je hoeft er niets over te zeggen of te denken, en voel de energie die opkomt. Zeg dan, in jezelf of hard op:
“Alles wat dit is, wil je het vernietigen en on-creëren?
Right and wrong, good and bad, all 9, POC and POC, shorts, boys and beyonds”.

Soms zeggen we ook “POC en POD” deze energie.

Uitleg Clearing Statement
Hier is een uitgebreide uitleg over wat de afkorting van de Clearing Statement precies inhoud en wat we “clearen” op energetisch niveau.

Right, Wrong, Good, Bad, All 9, POC, POD, Shorts, Boys and Beyonds

Right, Wrong, Good, Bad – Staat voor alles en overal waar je je mee geïdentificeerd, verbonden of ingestemd hebt, of je verzet of gereageerd hebt op iets wat Goed of Fout, Juist of Slecht was. Zelfs het denken dat iets goed is houd je vast op dezelfde plek en snijd je af van het vermogen om je bewust te zijn van alle andere (oneindige) mogelijkheden en keuzes die we tot ons beschikking hebben.

All 9 – Staat voor alle 9 lagen die we aanspreken in deze energetische schoonmaak (onderaan pagina staat een uitleg van alle 9 lagen).

De uitgebreide versie van “All 9” staat voor:
1- Hoe hebben we dit goed, juist, perfect en correct of fout, slecht, verschrikkelijk, gemeen en vals gemaakt?
2- Hoe verkleint dat ons?
3- Hoe maakt dat ons absoluut, totaal, onherroepelijk, oneindig, compleet en eeuwig zinloos/nutteloos?
4- Wat zijn de beloningen die dit goed, juist, perfect en correct of fout, slecht, verschrikkelijk, gemeen en vals maken?
5- Welke keuzes hebben we gemaakt en maken we?
6- Welke creaties creëren de verplichtingen en beloftes aan de creatie van onze beperkingen?
7- Hoeveel beperkingen van dimensionaliteit houden dit in stand?
8- Hoeveel controle, definities, beperkingen, vormen, structuren, belangen, lineairiteiten, concentriciteiten van jou houden dit in stand?
9- Wat wil je niet vernietigen dat dit in stand houdt?

POC – (Point Of Creation) – Punt van creatie: waar een gedachte, gevoel, oordeel, waarneming, beslissing of besluit, gedraging, projectie, verwachting etc. begonnen is.
Dus daar waar het zaadje van je probleem geplant is.
POD – (Point Of Destruction) – Punt van vernietiging: waar een gedachte, gevoel, oordeel, waarneming, beslissing of besluit, gedraging, projectie, verwachting etc. je schade heeft toe gebracht om datgene wat je wilt “clearen” in stand te houden.
Dus alles wat je hebt gedaan om het onkruid wat het zaadje veroorzaakt heeft en je tuin verziekt in stand te houden.
Shorts – Afkorting (“Shortspeak”) voor de betekenis ervan. Wat is er zinvol en zinloos aan dit? Wat is is hier de straf en de beloning voor? Wat betekend het voor ons? Hoe maken we het zinloos? Waar straffen we en martelen we onszelf voor in relatie ermee? Wat is daar de beloning voor? Hoeveel lagen en geen-lagen hebben we in verband ermee? Hoe veel zinloos bla bla hebben we in relatie met…?

Boys – We denken vaak dat we voor het oplossen van problemen de lagen moeten afpellen tot waar de oorzaak en oplossing van ons probleem zit. Zoals het afpellen van een ui. Wat als dat proces je zelfgenezende vermogen in de weg staat omdat je nooit tot de kern lijkt te komen?
Wat als je het “probleem” meer als bellenblazen ziet. Wanneer er een bel uiteenspat vormt er zich een andere, en nog een, en nog een. De enige manier om de bellen te laten stoppen met vormen is door te stoppen met blazen.
Dus, in plaats van je probleem te zien als het afpellen van een ui, waarom niet gewoon de energie elimineren die de bellen blijft blazen, zodat je het niet langer in stand houdt?
De bellen zijn “Boys in the Hood” genoemd. Nu is dit afgekort naar “Boys”.

Beyonds – Doorgaans een sensatie of gevoel, zelden een emotie of gedachte. Een moment dat je adem stokt, of hart lijkt te stoppen. Een “Oh My God” moment, voorbij aan geloof, realiteit, verbeelding, begrip of denkbeeld, waarneming, rationalisering, vergiffenis en alle andere vormen van “voorbij aan …”.

Elke keer als je één van deze (zelfgecreëerde) beperkingen oplost met de Clearing Statement, los je dezelfde beperkingen op voor nog vele, vele andere mensen. Al deze mensen waarmee je verbonden bent in dit leven en in vorige levens. Als jij verandert krijgen zijn ook profiteren zij daarvan mee op energetisch niveau.
De hele planeet wordt lichter als jij je blokkades en opgelegde beperkingen los laat.