Questions to be YOU

Q u e s t i o n s   t o   b e   Y  O  U       –       LIGHTER,  HAPPIER  &   more YOURSELF

 

Hoe zou dat zijn…?

Hoe zou je leven dan zijn…?

Waar heb je werkelijk behoeft aan?

Hoe zou het zijn als je meer energie en inspiratie hebt, verbijsterende en heerlijke toevalligheden ervaart en het vermogen om op elegante wijze je doelen bereikt?

Wat als je in die bewustzijnstoestand komt waarin je creativiteit tot bloei komt, je intuitie je leidt tot een diepere wijsheid en je natuurlijke genezende systeem van je lichaam in werking treedt en je geestelijk voldaan voelt?

Wat als je elke dag in Flow bent – je natuurlijke staat van ZIJN is en alle dingen vanzelf lijken te gaan? Hoe zou je je dan voelen?

Hoe zou dat zijn als … je de energie, de levenskracht, de levensvreugde hebt en er meer uit je handen komt dan je ooit had kunnen bedenken?

Wat als je alle voor jou bedoelde bemoedigende signalen herkent omdat je van binnen openstaat voor verandering?

Welke eenvoudige genoegens zouden je een rijker gevoel geven – en wat als je gewoon iets buitengewoons doet dat je opvrolijkt? Elke dag.

 

I-am-walking-on-sunshine

 

Wat als Liefde en Vreugde, die inherent zijn aan Geestkracht je leven gaan doordringen? Die pure essentie van Geestkracht – je levenskracht – je levensvreugde – hoe mooi zou dat zijn?

Welke vormen van tijdverdrijf zou je willen doen, waarvan je hart vleugels krijgt en je ziel gaat zingen.

Wat als je tot besluit bent gekomen om elke dag iets te doen aan je zelfverwerkelijking en je hele leven daardoor verandert?

Hoe zou je dan wakker worden en opstaan…?

Hoe zou het zijn als je je dankbaar realiseert dat je in je eigen licht kunt leven als je je aansluit op de Levensvreugde – die Krachtstroom van het Leven?

Wat als je elke dag weer opnieuw zou kunnen bekijken …?

Wat als je het gewijde kunt vinden in het gewone?

Wat als je voortdurend dankbaar bent?

Wat als je weer weet hoeveel je hebt om dankbaar voor te zijn?

Wat als je al je zegeningen hebt geteld en je fabelachtig dankbaar voelt?

Wat als je WEET wat je graag zou willen doen…?

Wie je zou willen zien of bij wie je zou willen zijn…?

Waar je zou willen zijn… werken… wonen… leven……?

Wat vraagt jouw lichaam om zich fijn te voelen…?

Welke vragen je zou kunnen stellen…?

Wat als je het licht – de Spirituele elektriciteit – gewoon aanzet – de Krachtstroom – je Levensvreugde aanzet, door de knop gewoon in te drukken?

Wat als je naar het gefluister van je authentieke zelf luisteren kan, dat authentieke zelf dat je altijd laat weten welke richting je zou moeten inslaan.

Welke keuzes je vandaag zou kunnen maken…? Voor jou…?

Welke keuzes zou je maken als je de vrijheid hebt te kiezen het Nieuwe in je armen te sluiten, omdat het je op zielenniveau aanspreekt en je er gehoor aan wilt geven – want je hebt altijd de keuze – keuzes verlenen je vrijheid – de vrijheid te kiezen

Who am I today and what grand & glorious adventures await me?

Wie BEN ik en welke mooie & geweldige avonturen  staan er te wachten?

What gift & contribution can I be to my life today?

Wat kan ik geven en bijdragen aan mijn leven vandaag?

How did I become so lucky to be ME today?

Wat een bofkont ben ik om mezelf te kunnen zijn en hoe kan ik nog meer dankbaar zijn om mezelf te kunnen zijn?

If I were being me, who would I be?

Wat en hoe wil ik het liefst willen ZIJN?

Universe will you show me my beauty & magnificence today?

What’s special, unique & beautiful about me that I am not getting?

What can I do today that would be fun for ME?

What can I be & do different today that would change everything right away?

How can I make myself & the world a better place today?

What choices, possibilities & changes are available beyond anything I had ever consider possible?

What possibilities, choices & changes are available that I’m trying to refuse?

If I were truly creating  my life & the joy of living today, what would I choose right away?

Who or what am I grateful for today?

What would it take for  my life to start showing up greater & more phenomenal than I ever imagined or planned?

What makes me joyful? What makes me lighter? What makes me feel like a kid again?

What if today my life would be a celebration?

What would I do today if I knew I wouldn’t fail?

What would I do if I was the creator of my life today?

If I came out of my routine, what would I choose immediately?

What can I create, generate & institute if I was willing to be as different as I truly be?

What can I be & receive today that would allow MORE joy, more laughter, more abundance, more …..  and more consciousness & awareness to show up in my life and living now & in the future?