Ask & It’s Given

1001004011312985A SYNOPSIS OF ABRAHAM-HICKS’ TEACHINGS

 

1. YOU ARE A PHYSICAL EXTENSION OF THAT WHICH IS NON-PHYSICAL.
2. YOU ARE HERE IN THIS BODY BECAUSE YOU CHOSE TO BE HERE.
3. THE BASIS OF YOUR LIFE IS FREEDOM; THE PURPOSE OF YOUR LIFE IS JOY.
4. YOU ARE A CREATOR; YOU CREATE WITH YOUR EVERY THOUGHT.
5. ANYTHING THAT YOU CAN IMAGINE IS YOURS TO BE OR DO OR HAVE.
6. AS YOU ARE CHOOSING YOUR THOUGHTS, YOUR EMOTIONS ARE GUIDING YOU.
7. THE UNIVERSE ADORES YOU FOR IT KNOWS YOUR BROADEST INTENTIONS.
8. RELAX INTO YOUR NATURAL WELL-BEING. ALL IS WELL. (REALLY IT IS!)
9. YOU ARE A CREATOR OF THOUGHTWAYS ON YOUR UNIQUE PATH OF JOY.
10. ACTIONS TO BE TAKEN AND POSSESSIONS TO BE EXCHANGED ARE BY-PRODUCTS OF YOUR FOCUS ON JOY.
11. YOU MAY APPROPRIATELY DEPART YOUR BODY WITHOUT ILLNESS OR PAIN.
12. YOU CAN NOT DIE; YOU ARE EVERLASTING LIFE.

 

P.S. It is not necessary for even one other person to understand the Laws of the Universe or the processes that we are offering here in order for you to have a wonderful, happy, productive Life Experience — for you are the attractor of your experience. Just you!

 

1001004002597176

Samenvatting

Esther Hicks & J. Hicks

Nederlands         327 pagina’s             Petiet          januari 2006


Dit is het universum van trilling. Einstein zei ooit: ‘Niets gebeurt totdat iets beweegt’. Alles trilt met een specifieke frequentie. Kwantumdeeltjes vibreren zó snel dat het spot met de wereld van begin en einde. De hoogste/snelste energie wordt Bron-energie genoemd. Wij en alles komen van deze vibratie om daarna te gaan naar de wereld van dingen, lichamen, gedachten en ego’s. De leringen van Abraham zijn gericht op het in alle opzichten terugkeren naar die Bron waar alles uit voortkomt en waar alles ook naar terugkeert.

Abraham zelf zegt: ‘Wij zijn een Collectief Bewustzijn, dat gedachtenpakketjes doorgeeft aan Esther, die ze vertaalt naar hun fysieke woord-equivalent. Wij heten Abraham en spreken tot je vanuit de niet-fysieke dimensie. Ook jij bent voorgekomen uit de niet-fysieke dimensie, en eigenlijk verschillen we niet zoveel van elkaar. Jouw fysieke wereld is ontstaan uit de projectie van het niet-fysieke. In feite zijn jij en jouw fysieke wereld verlengingen van de niet-fysieke Bron-energie.

Centraal in dit boek staat de gedachte dat het oneindige en overvloedige Universum vooral luistert naar de emotionele lading van onze geheime of uitgesproken wensen. Luisterend naar de vibratie van onze emotie kan het Universum niet anders dan het gevraagde schenken, mits wij die stroom niet hinderen. En hoe je die stroom kunt toelaten, wordt met tal van voorbeelden en oefeningen duidelijk gemaakt.